Tomáš Bárta: FORST

22.1.-26.2. 2012
Galerie Chodovská Tvrz

Nazvat Tomáše Bártu lesním inženýrem, by bylo stejně toporné, jako očekávat, že na jeho výstavě FORST uvidíme les. S lehkou nadsázkou a naivitou si to ale můžeme dovolit. Protože pak, podobně jako s umělohmotným kružítkem, se s ním překleneme z těžiště Tomášovy práce k transcendentnu, k jejím přesahům.

Promyšlený postup a intuitivní těkání, geometrie a exprese jsou v práci Tomáše Bárty neoddělitelné, stejně jako rozpad a geneze. Vše, co bylo kdysi stmeleno v organický či architektonický komplex, co prorostlo lesem nebo městem, co spojila mlha nad polem nebo jen otrhaná plakátovací plocha, je v Tomášových kresbách a plátnech abstrahováno až „na dřeň“ a organizováno v nové živelné struktury. Vznikají série různě zahuštěných či zředěných kompozic, svébytných systémů, které jednou připomínají technický nákres futuristického stroje, jindy ručně naskicovaný fraktál.

Tomáš Bárta rozkresluje koloběh života do nekonečných řad obrazů a přitom rád setrvává mezi protiklady. Lavírování v mantinelech abstraktních utopií a skutečných realit, je totiž stejně napínavé jako manévrování mezi těžištěm těla a nekonečnem, jako mapování absolutního prostoru pomocí latěk, lišt, trámů, kmenů, stromů… A k tomu se může odvážit jen Ingenieur aus der Kunstakademie.

Helena Blašková